Nuotekų valymo įrenginys
Nuotekų valymo įrenginiai
Nuotekų valymo įrenginiai

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Savo klientams teikiame profesionalias konsultacijas buitinių nuotekų valymo srityje, atliekame buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo bei montavimo darbus.

Esame oficialus aukštos kokybės „Buiteka“ buitinių nuotekų valymo įrenginių atstovas Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje.

Šie įrenginiai gaminami iš kokybiško stiklo plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui bei korozijai. Įrenginių talpos yra lengvos, tvirtos ir ilgaamžės. Įsigytiems įrenginiams gamintojas suteikia 10 metų garantiją bei 1 metų garantiją jų elektrinei daliai.

Nuotekų išvalymo lygis atitinka „Nuotekų tvarkymo reglamente“, patvirtintame aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236, nurodytiems normatyvams.

Veikimo principas ir konstrukcija

Buiteka nuotekų valymo įrenginiai

Buitinių nuotekų valymo įrenginyje vyksta biologinis nuotekų valymas, kuris yra labai artimas gamtoje vykstantiems procesams. Biologiniam nuotekų valymui naudojami aerobiniai mikroorganizmai, gyvenantys deguonimi prisotintoje aplinkoje.

Buitinių nuotekų valymo įrenginys yra sudarytas iš dviejų bendroje talpoje esančių kamerų. Nuotekos, pirmiausiai patenka į aeracinę kamerą, kurioje joms maišantis su suslėgtu oru susidaro aktyvusis dumblas (aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelės). Jo pagalba vyksta organinių medžiagų skaidymas į paprastesnius cheminius junginius, kurie virsta anglies dvideginiu ir vandeniu. Suslėgtą orą reikalingos deguonies koncentracijos palaikymui tiekia orapūtė.

Iš aeracinės kameros aktyviojo dumblo mišinys patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame veikiamas gravitacijos jėgos aktyvusis dumblas atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs išvalytas vanduo vamzdžiu nuvedamos į išleidimo vietą.

Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyvaus dumblo kiekis įrenginyje. Perteklinis dumblas šalinamas jį išsiurbiant mobiliomis atsiurbimo priemonėmis.

Į įrenginį negali patekti lietaus ir paviršinės nuotekos. Siekiant užtikrinti efektyvų įrenginio darbą, į nuotekas neturėtų patekti neleistini nešmenys (bulvių lupenos, stambios daržovių ir vaisių atliekos, popierius (išskyrus tualetinį popierių), skudurai ir pan.). Į valymo įrenginį patenkančių nuotekų pH turi būti 6,5 – 8,5, todėl reikėtų vengti per didelių šarminių ir rūgštinių chemikalų, dažų, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų kiekių.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių privalumai:

  • Ekologiškas nuotekų tvarkymo būdas
  • Išvalo iki 98% teršalų
  • Išvalytas vanduo yra skaidrus ir bekvapis
  • Minimalios elektros energijos sąnaudos, tylus veikimas
  • Nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti
  • Patvari, lengva stiklo plastiko konstrukcija, (patogi transportuoti)

Atsižvelgiant į klientų poreikius, siūlome skirtingo našumo buitinių nuotekų valymo įrenginius:

NVĮ modelis Valomų nuotekų kiekis, m3/d Žmonių skaičius Įrenginio diametras D(mm) Liuko diametras D1(mm) Aukštis nuo žemės paviršiaus iki įtekėjimo vamzdžio apačios (mm) Korpuso aukštis nuo dugno iki įtekėjimo vamzdžio apačios (mm) Orapūtės našumas l/min
NVB-1 0,5-0,8 2-4 1540 800 750-1050 1600 60
NVB-2 0,8-1,2 4-7 1640 800 750-1100 1700 80
NVB-3 1,4-2,0 8-14 1960 860 750-1300 1960 100
NVB-4 1,9-2,8 13-17 2250 860 750-1300 2250 160
NVB-5 3,2-4,5 18-25 2760 860 750-1300 2300 200